Construcció ecoeficient

2.1. Propietats del nostre sistema

(clica per més informació)

2.2. Principis en què es basa

(clica per més informació)

2.3. Gamma de productes

(clica per més informació)

En ple segle XXI som capaços de viatjar per l’espai en naus sotmeses a increïbles sol.licitacions mecániques i físiques i per altra banda encara ens costa molt construir un edifici funcional, comfortable, en poc temps, amb poc consum energètic, respectuós amb el medi ambient, ajustat a les possibilitats econòmiques i que sigui adaptable d’acord amb les necessitats del client

Arrel d’això la construcció està evolucionant a sistemes de producció més propis de la indústria, és a dir, sistemes més fiables, més precisos i de major qualitat. A aquest nou paradigma de la construcció se l’anomena : CONSTRUCCIÓ RACIONAL

CONSTRUCCIÓ RACIONAL vol dir dissenys funcionals, espais ben dimensionats i aprofitats. Vol dir ús de materials renovables i sostenibles. Vol dir edificis amb baixíssimes demandes energètiques. Vol dir pensar en l’adaptació dels edificis al llarg del temps i les necessitats canviants de les famílies i usuaris. Vol dir preus justos i propostes adaptades a les possibilitats de la gent. Vol dir compromís durant tota la vida útil de l’edifici, estarem sempre aprop pel manteniment necessari i qualsevol incidència

construcció-ecoeficient