Principis en què es basa la nostra construcció racional

El client

Escoltar i entendre bé les necessitats i preferències del client és primordial. Just després el podrem aconsellar, com a professionals del sector, sobre les diferents opcions que li podem oferir per tal de trobar la fòrmula i el producte més addients. Tenim ja uns dissenys de productes standard que es poden adaptar i personalitzar

principis-construccio-racional

Disseny tecnològic

Eines de Disseny que permeten identificar totes les peces que formaran part de la construcció i fabricar-les prèviament a taller amb total exactitud

principis-construccio-racional-olot

Fabricació a taller

Al taller es preparen totes les peces i components que formaran part de la construcció, es treballa en entorns controlats i en millors condicions, amb acabats més precisos i de major qualitat i sense necessitat de molestar al client ni als veïns amb sorolls i brutícia

principis-contruccio-racional-girona

Transport

El disseny i la fabricació es conceb amb components de tamany adequat per a què es puguin transportar en contenidors standard de 6 m, tenint en compte els mínims d’espais buits. A títol d’exemple, amb 3 contenidors podem transportar tots els components per a una casa unifamiliar de 80 m2

principis-construccio-racional-girona-2

Muntatge

Tot el nostre sistema està pensat per muntar a peu d’obra amb el mínim temps possible. Equips de muntatge especialitzats pràcticament no es mouen de l’obra durant aquesta etapa

A títol orientatiu la mateixa casa unifamiliar de 80 m2 la muntem en 21 dies


Servei de manteniment

Tots els nostres productes van acompanyats d’un Pla de Manteniment al llarg de tota la vida útil de la construcció. No ens volem desentendre del que hem dissenyat i construit, més aviat al contrari, volem conèixer de primera mà com es comporten els nostres edificis i donar solució a qualsevol incidència que es produeixi