Propietats del nostre sistema de construcció racional

Vivendes i espais més funcionals

Productes que resolen les necessitats dels clients, comfortables, funcionals, moderns, atractius i ben aprofitats. Dimensionar bé la superfície que realment necessitarem, generar espais més polivalents i de major ús. No és gens racional mantenir espais que s’usen 2 vegades a l’any, costa més diners d’inversió, de conservació i de manteniment


Ús de materials i processos respectuosos

Productes respectuosos amb el medi ambient, utilització de materials certificats i processos sostenibles. La fusta és un material reciclable, reutilitzable, renovable, abundant i natural que permet que els boscos estiguin en constant creixement i renovació. Tot això, és clar, en explotacions racionals i sostenibles

Ús de materials modulars i renovables que permeten fàcilment la fabricació a taller com per exemple estructures de fusta, taulers de fibres de fusta, aïllaments ecològics, revestiments d’última generació, en definitiva, materials que es treballen en sec, amb molt bones propietats tèrmiques, acústiques i de comfort, de fabricació responsable amb el medi ambient, de poc manteniment i que es puguin desmuntar i transportar en cas de necessitat


Baixos consums energètics

Productes eficients energèticament amb baixíssims consums, alt nivell de comfort i i baix manteniment

Per aconseguir baixes demandes enrgètiques als nostres productes, ens cal ser molt curosos en els següents apartats :

  • Alt grau d’aïllament
  • Control rigurós de ponts tèrmics
  • Control rigurós d’infiltracions d’aire
  • Ventilació mecánica amb recuperació de calor
  • Obertures exteriors d’altes prestacions
  • Bona orientació per guany d’energia solar
  • Càlcul ben equilibrat entre guanys i pèrdues d’energia

Dissenys flexibles i adaptables

Productes desmuntables, ampliables, reciclables,…
Els nostres productes no tenen una concepció rígida, están pensats per a adaptar-se a les necessitats canviants de la gent. Vivendes en planta baixa per a 2 persones que fàcilment es poden ampliar amb un altell per a 2 persones més o en una casa de planta i pis per a 6 persones
D’igual manera el nostre sistema és ideal per a ampliacions i afegits de qualsevol tipus d’obra existent. Un bon disseny en fusta sempre combina amb tot

Es poden ampliar els espais o desmuntar-los totalment i transportar-los a un altre emplaçament. El procés de desmuntatge dura exactament igual que el de muntatge. El fet que sigui desmuntable otorga als nostres productes la possibilitat d’instal.lació provisional i temporal en llocs insòlits


Preus justos

Altíssima relació prestacions/preu i estudis a mida per amotllar-nos a a les prioritats i possibilitats dels nostres clients

Em sembla que tots hem après la lliçó que el cost d’adquisició de la vivenda no convé que superi aproximadament 1/3 dels ingressos familiars en hipoteques preferiblement a 15 anys i excepcionalment a 20 anys.


Compromís post-venda

El fet que tots els components de les nostres construccions estiguin dissenyats i fabricats als nostres tallers, ens dóna un coneixement total sobre quins aspectes cal mantenir al llarg dels anys i això ens permet oferir Plans de Manteniment molt competitius que li faran estalviar malsdecap futurs i despeses imprevistes