Consultoria tècnica

3.1. Projectes i direccions d'obra

(clica per més informació)

3.2. Estudis de viabilitat i rendibilitat

(clica per més informació)

3.3. Amidaments i pressupostos

(clica per més informació)

3.4. Project management

(clica per més informació)

Els responsables d’ATAC PM portem des del 1983 al sector de la construcció ajudant als nostres clients a optimitzar els seus Projectes en temps, cost, abast i qualitat
Apliquem els processos de gestió de projectes del PMbok, norma de referència internacional del Project Management Institute (PMI.)
Creiem que l’ estandarització de mètodes és l’única eina capaç de donar garanties i evitar riscos.

consultoria-tecnica
La construcció és un sector complex. Construir un edifici, per petit que sigui, implica estar exposat a riscos importants, el prototip és al mateix temps el producte final, no hi ha marge d’error, s’ha de fer bé a la primera
Un petit error en qualsevol de les centenars de tasques que conté un Projecte, pot esdevenir retards i sobrecostos importants
Contractar els diferents serveis que li pot oferir ATAC PM serà la segona inversió més rendible que farà. La primera lògicament és la decisió de tirar endavant el seu Projecte