Amidaments i pressupostos

Estats d’amidaments detallats de tot tipus de Projectes i pressupostos per a Obres Públiques i Privades

L’estat d’amidaments és la base que permetrà poder fer un pressupost realista. Moltes vegades no es dóna la importància suficient a aquesta tasca i després s’arrosseguen problemes derivats d’aquí fins al final de l’obra

La segona part és comptar amb una bona base de preus unitaris i una bona base d’especialistes per contrastar preus i poder donar una gran fiabilitat d’èxit al pressupost

ATAC PM té una àmplia experiència en aquestes tasques, té un sistema propi de capitolat de pressupost que ajuda a no oblidar partides d’obra i ajuda a detectar les deficiències de la part gràfica del Projecte

amidaments-pressupostos-olot-girona