Projectes i direccions d’obra

Dins de la multitud de tasques necessàries per tirar endavant un Projecte, hi ha un munt de diferents Estudis, Dissenys, Càlculs, Legalitzacions, Direccions d’Obra i d’Execució, Certificats, etc

ATAC PM és especialista en Project Management, això vol dir que té un coneixement profund de tot el que cal per fer una Obra, i només del que cal, sense malgastar recursos en Estudis que no aportin cap valor per al Projecte i client

Hi ha molts d’aquests Estudis que ATAC PM els pot fer directament i d’altres que prefereix treballar en equip amb els millors professionals de cada especialitat. D’aquesta manera garantim que el Projecte tindrà accés a les últimes tendències i tecnologies

ATAC PM ofereix redactar directament o gestionar els següents tipus d’Estudis o Consultoria Tècnica que requereix un Projecte de Construcció :

 • Projectes Bàsics i Executius de Construcció
 • Projectes d’Enderroc
 • Projectes d’Activitats
 • Projectes d’Evaquació i Incendis
 • Projectes i Legalitzacions d’Instal.lacions
 • Estudis d’Impacte Ambiental i Acústics
 • Auditories Energètiques i Estudis d’Eficiència Energètica
 • Certificats d’Eficiència Energètica
 • Estudis i Plans de Seguretat i Salut
 • Direccions d’Obra i d’Instal.lacions
 • Coordinacions de Seguretat i Salut
projectes-direccions-dobra-olot-girona