El nou paradigma de l’ensenyament

Apassionant visió dels problemes de l’ensenyament actual. Recomanem seriosament el primer llibre del ponent, Sir Ken Robinson: “L’element”. Com destruïm el potencial de les noves generacions enviant als nostres fills a escoles la missió és eliminar diferències, igualar rendiments en base a edat, fomentar l’acceptació dogmàtica de qualsevol matèria i evitar qüestionar a l’autoritat intel.lectual, el mestre. Escoles, universitats etc de tot el món segueixen ancorades en l’era de la industrialització, en la qual la necessitat de mà d’obra massiva i poc creativa era l’objectiu. El model d’ensenyament per a l’era de la informació està per inventar.