Imprimir edificis

Sort que ja és aquí: La impressora de formigó ha arribat. Podem imprimir edificis directament en formigó amb les instal.lacions col.locades. El procés encara és una mica lent però ja sabem la rapidesa amb què evolucionen aquestes coses; P’