Origen

Des del 1983 estem ajudant als nostres Clients a optimitzar els seus projectes tant en temps, com en cost y abast, els tres eixos principals del Project Management

 

origen

 

Som doncs, una de les empreses pioneres en direcció integral de projectes d’àmbit nacional. L’ experiència acumulada durant tants anys al mercat i el profund coneixement del mateix en tots els seus àmbits és la nostra carta de presentació.

Apliquem els processos de gestió de projectes del PMBOK, norma de referència internacional del Project Management Institute (P.M.I.). En un món en què la necessitat de crear equips interdisciplinars temporals depèn de la capacitat d’aquests d’articular-se en organismes eficients, l’ estandarització de mètodes és l’única eina capaç de donar garanties i evitar riscos.

El sector de la construcció finalment s’ha adonat que en ple segle XXI som capaços de viatjar per l’espai en naus sotmeses a increïbles prestacions mecániques i físiques i que per altra banda encara no som capaços de construir un edifici funcional, comfortable, en poc temps, amb baix consum energètic, respectuós amb el medi ambient, flexible a les possibilitats econòmiques i adaptable a les circumstàncies canviants.

Arrel d’això la construcció està evolucionant a sistemes de producció més propis de la industria i de la sistematització. A aquest nou paradigma de la construcció se l’anomena : CONSTRUCCIÓ RACIONAL

En aquesta nova etapa evolutiva que comença el 2016, ATAC PM i tots els seus col.laboradors també hi seran presents i s’hi implicaran totalment dins la vessant de Disseny, Industrialització i Construcció