Ceres Roura, nueva nave

  • 3

Localitat: Figueres

Superfície: 3.500 m2

Any Finalització: 1998

Equip Diseny: Jaume Torrent