Fábrica de muebles en Riudellots

  • 12

Localitat: Riudellots S

Superfície: 11.500 m2

Any Finalització: 1991

Equip Diseny: Serveis Tècnics