Hotel Vichy Catalan

  • 6-1
  • 6-2

Localitat: Caldes M.

Superfície: 12.556 m2

Any Finalització: 2006

Equip Diseny: Godia-Barrios