Nueva fusteria

  • 4

Localitat: Girona

Superfície: 1.085 m2

Any Finalització: 1998

Equip Diseny: Serveis Tècnics