Reforma parcial hotel Hipòcrates

  • 51

Localitat: St. Feliu G.

Superfície: 3.200 m2

Any Finalització: 1999

Equip Diseny: Serveis Tècnics