Reforços estructurals

Reforços d’estructures de formigó armat, reparació de forjats amb aluminosi, patologies en estructures de fusta i estructures metàl.liques

Reparacions amb teixits de fibra de carboni, adhesius epoxídics, malles estructurals, morters d’alta resistència, encamisats metàl.lics

Raparacions de pòrtics de formigó armat

Reforços de pilars, bigues i pòrtics de formigó armat. Recuperació o augment de la resistència a compressió, flexió o tallant
En cas d’aparició de fisures que no havia apreciat, no dubti contactar-nos, molt millor prevenir que curar

reforços-estructurals-olot reforços-estructurals-girona

Estintolaments de parets de càrrega

Deixi les feines delicades en mans de professionals
reforços-estructurals-olot-2

Reparacions en forjats amb aluminosi

Substitució per bigues metàl.liques extensibles
reforços-estructurals-girona-2 reforços-estructurals-olot-3

Tractaments de protecció i manteniment de fusta estructural

Tractaments per eliminar i prevenir la presència d'insectes xilòfags destructors de la fusta (corcs, tèrmits, ...)

Tractaments químics per injecció i polvorització, impregnació, barreres perimetrals i esquers biològics

reforços-estructurals-girona-3

Encamisats metàl.lics per a pilars de formigó o de totxo

reforços-estructurals-olot-4