Rehabilitacions energètiques

Si té previst reformar o rehabilitar la seva vivenda o negoci, ja siguin comunitats de veïns o particulars, demani’ns assessorament per incorporar a l’estudi uns dels aspectes més importants, ja no del futur immediat, sinó del present : mesures per afavorir l’estalvi energètic que al final impactaran directament a la seva butxaca i contribuirà de forma personal i directa a fer un món més sostenible
La demanda d’energia dels edificis depèn de moltes variables però en general podríem dir que queda repartida de la següent forma :
40% de la demanda prové de la climatització ( calefacció i refrigeració)
25% prové de la producció d’ACS (Aigua Calenta Sanitària)
25% prové de l’ús de cuines i electrodomèstics
10% prové de la il.luminació

L’aplicació de mesures de rehabilitació energética pot significar estalvis d’energia del 20%, això significa 200 kg equivalents de petroli per vivenda/any i reduir les emissions de CO2 de fins el 30%

rehabilitacions-energetiques-olot
Els principals factors que influeixen en les necessitats energètiques dels edificis i per tant en el seu consum final són les següents:
Zona climàtica i orientació de l’edifici
Forma i volum de l’edifici o vivenda
Secció constructiva de l’envolvent (façanes i cobertes)
Tipus d’instal.lacions i equips
Fonts energètiques disponibles
rehabilitacions-energetiques
En el cas que ens ocupa, edificis existents, la rehabilitació energètica s’enfoca principalment en els 3 últims punts :
1. Secció constructiva de l’envolvent (façanes i cobertes). Es tracta de reduir la demanda energètica abrigant millor la vivenda. Això vol dir millorar els aïllaments i les obertures
2. Tipus d’instal.lacions i equips. Bàsicament significa millorar o substituir els equips existents per uns de major rendiment i menor consum. Calderes, màquines de clima, il.luminació, etc
3. Fonts energètiques disponibles. Canvis de combustibles dins les possibilitats. Buscar fonts alternatives i combinar-les amb l’objectiu de reduir costos i contaminació. Plaques solars, vent, geotèrmia, biomassa, etc