top of page
Renovación de una casa

Construcció i Reformes

Treballem colze a colze amb els arquitectes i interioristes

petjada.png
petjada.png
petjada.png
petjada.png

Construcció i Reformes

Construcció i reformes totals o parcials. Pisos sencers, cuines i banys, terrasses, teulades, façanes, fusteria interior i exterior, parquet, etc. Per petita que sigui la reforma sempre treballem de la mateixa manera: EPCM, sigles en anglès que signifiquen Engineering, Procurement & Construction Management.

EPCM

Engineering, Procurement & Construcion Management

Es tracta d'una modalitat de contracte claus en mà que inclou projectes + construcció però que no opera com una constructora tradicional sinó que mitjançant la disciplina del Construction Management agrupa i gestiona tots els proveïdors de l'obra en un sol contracte, encara que siguin proveïdors aportats directament pel Client. D'aquesta manera no hi excuses, tota la responsabilitat d'execució, costos, planificació i qualitat recau en l'empresa EPCM.

Etapes

Etapes del servei de construcció claus en mà

DEFINE · DEFINEIX
Etapa molt intensa amb el Client/Facultatius perquè és aquí on s'han de transmetre exactament les seves necessitats i les il·lusions que vol satisfer, quant hi vol invertir i quan ho vol tenir acabat. La nostra experiència acompanyant en aquesta etapa aportarà molt valor al Projecte. Ajudarem a obtenir respostes i també ajudarem a plantejar moltes preguntes.


PROJECT · PROJECTA
Posem a disposició del Client/Facultatius el nostre sistema de gestió 7D, sempre conjuguem totes les propietats alhora. 7D significa les dimensions geomètriques x-y-z 3D + cronograma (schedule) 4D + cost (estimating) 5D + sostenibilitat (sustainability) 6D + manteniment (facility management applications) 7D.
De forma especial en aquesta etapa ATAC PM resoldrà conjuntament amb l'equip Facultatiu tots els detalls constructius per a l'Execució.
Per poder treballar en 7D necessitem eines tecnològiques BIM (Building Information 
Modelling). Aquestes eines ens permeten passar directament a fabricació, en cas que hi hagi components que requereixen exactitud milimètrica i ensamblatge a obra molt precís.


PLAN · PLANIFICA
Cal planificar i tramitar tots els permisos, llicències, legalitzacions, etc. Ajudar als Facultatius a tramitar-ho tot amb una visió global pot fer estalviar molt de temps al Client. Cal informar al Client sobre quina assegurança de construcció necessita per tenir coberts els seus riscos de promotor. Cal planificar la intervenció de taxadors bancaris, en cas que el Client financiï l'obra a través de crèdit. Cal planificar totes les compres de materials i proveïdors. Un material no comprat a temps pot significar setmanes d'endarreriment, baixa productivitat o hores perdudesCal planificar totes les entrades, sortides i interaccions entre tots els proveïdors que executaran l'obra.


EXECUTE · EXECUTA
Si les coses estan clares, tota l'etapa d'execució d'obra o reforma s'ha de desenvolupar amb normalitat. S'han de gestionar serveis provisionals d'aigua i llum, servituds o interaccions amb veïns, logística d'arribada de materials o muntatges especials i sobretot la metereologia, sempre hem d'estar pendents del temps. La nostra filosofia de treball és escurçar al màxim aquesta etapa, industrialitzant prèviament tots els components constructius que ho permetin. El gran enemic d'aquesta etapa són els CANVIS. Encara que ATAC PM tingui molta experiència en gestió de canvis, no hi ha cap mena de dubte que qualsevol canvi repercutirà com a mínim en cost i en temps.

 

CONTROL · CONTROLA

A ATAC PM, fruit de la formació en la disciplina de Project Management que tenen els seus tècnics, prestem una especial atenció al CONTROL, en definitiva controlar significa verificar que s'està fent el que prèviament hem definit, dissenyat i planificat. Elaborem i presentem informes mensuals al Client per a què estigui al corrent de qualsevol incidència que s'hagi produït en temps, cost, qualitat i riscos.

CLOSE · TANCA
L'etapa de tancament també és molt important, en les obres quotidianes quan arriba aquesta etapa ja tothom està molt cansat i els diferents apartats es tanquen de forma deficient. ATAC PM s'ocupa de tancar de forma diligent el contracte amb el Client, els contractes amb tots els proveïdors, gestiona els periodes de garantia, ajuda als Facultatius a tancar tots els tràmits amb l'Ajuntament i altres organismes oficials, proporciona tota la documentació que el Client necessitarà per donar d'alta els subministraments d'aigua, llum, gas i telèfon i guarda els plànols definitius per a qualsevol consulta posterior relacionada amb manteniment.

ADN

ADN a través de totes les etapes

FUNCTIONAL · FUNCIONAL
Habitatges i espais més funcionals.


FLEXIBLE · FLEXIBLE

Dissenys flexibles i adaptables.


SUSTAINABLE · SOSTENIBLE
Ús de materials i processos més sostenibles.


EFFICIENT · EFICIENT
Baixos consums energètics. Millor orientació possible, obertures a les façanes més adequades, alts graus d'aïllament, control rigorós de ponts tèrmics, control rigorós d'infiltracions d'aire, sistemes passius de climatització, sistemes de control solar i aplicació d'energies renovables. Rehabilitació energètica. Tramitació d'ajudes i subvencions NEXT GENERATION.

 

SECURE · SEGUR
Habitatges i espais estructuralment segurs. Som especialistes en reforços de pòrtics de formigó armat, estintolaments de parets de càrrega, reparacions de forjats amb aluminosi o deficiències, tractaments d'estructures de fusta i encamisats metàl·lics.

ADJUSTED · AJUSTAT
Preus justos. Altíssima relació prestacions/preu i estudis a mida per amotllar-nos a les prioritats i possibilitats dels nostres clients.


MAINTAINABLE · MANTENIBLE
Enfocats al manteniment i conservació.
El fet que siguem els autors del disseny i construcció del teu immoble fa que tinguem el coneixement total sobre quins aspectes cal mantenir al llarg dels anys i això ens permet oferir Plans de Manteniment molt competitius que li faran estalviar malsdecap futurs i despeses imprevistes.

 

bottom of page