top of page
Organizando información

Oficina Tècnica

El teu tècnic de capçalera

Estudis de Viabilitat i Rendibilitat

 • Resolgui tots els dubtes a l'hora de decidir si és convenient afrontar una inversió i el millor escenari per fer-ho. Viabilitat Tècnica + Viabilitat Econòmica + Viabilitat Financera.

 • La fase d'Estudis de Viabilitat és clau. En aquesta fase necessita poder analitzar totes les opcions que pugui sobre la Rendibilitat del seu futur negoci o ampliació, i, per fer-ho, necessita estimacions de costos fiables, programacions fiables i anàlisis tècniques també fiables.

 • No deixi que el seu negoci entri en risc per haver partit de dades errònies o inexactes. Si el seu edifici costa un 10% més del previst o es tarda 6 mesos més en posar-lo en marxa, li pot significar un esforç molt considerable per a recuperar la normalitat desitjada o bé li pot significar un augment de fons de finançament aliens.

Ancla 1

Auditories de Projectes

 • Funcionalitat dels espais d’acord amb els requeriments de l’usuari final

 • Idoneïtat del sistema estructural

 • Compatibilitat de les solucions constructives generals

 • Idoneïtat del sistema d’instal.lacions elèctriques i mecàniques

 • Coherència i alineació de tot el bloc econòmic (amidaments i pressupost) amb el projecte executiu

 • Estimació econòmica alternativa i grau de desviació del pressupost executiu

 • Potencialitat del Projecte a l’aparició d’addicionals durant l’execució, fruit d’indefinicions

 • Estimació sobre el comportament energètic de l’edifici projectat

 • Nivell de sostenibilitat dels materials i solucions proposades

 • Estimació sobre el manteniment futur de l’edifici projectat

 • Determinació i anàlisi de riscos sobre el Projecte Global : pre-existències, permisos, tipus de licitació i contractes previstos, plannings d’execució, fases finals de lliurament, garanties, ocupacions i inicis d’activitat

Ancla 2

Assessorament en Construcció Industrialitzada

 • El seu Projecte o la seva idea es pot portar a terme amb sistemes de contrucció modular?

 • O amb sistemes industrialitzats?

 • Millor amb fusta? I potser mixt?  Estructuralment és segur? I amb el foc què passa? I amb la normativa acústica?

 • I el manteniment? És més econòmic? Els terminis globals són més curts?

Totes aquestes preguntes les podrem respondre perquè tenim un coneixement ampli de què ofereix el mercat a dia d'avui i quines sol·lucions són les que s'adapten millor al seu Projecte.

Ancla 3
bottom of page