top of page
Casa moderna

Desenvolupament Immobiliari

El més important és que

tothom hi guanyi.

petjada.png
petjada.png
Què?

Què fem?

Et gestionem de forma global productes immobiliaris de bones rendibilitats tant per al lloguer com per a la venda.
Ara mateix estem enfocats en locals per a reconvertir-los en vivendes o en espais mixtes per a treballar i viure.

  1. Recerca i filtre de locals que responguin a les caracteristiques que necessitem: bona rendibilitat, possibilitat de canvi d ́ús o facilitat d'adaptació.

  2. Presentació de l'oportunitat a la xarxa interna d'inversors i ronda de captació ràpida de fons.

  3. Reserva de l'immoble, arres i adquisició.

  4. Projectes i Reforma del Local. Tràmit de canvi d'ús en paral·lel, quan sigui pertinent Comercialització del local, ja sigui per a la venda com per al lloguer.

  5. Gestió del local ja convertit, en cas d'anar a lloguer.

Com?

Com ho fem?

Venda a rendibilitat fixa (8-10%)

Nosaltres comprem, transformem i venem l'immoble i oferim un 8-10% d'interès fix anual sobre la quantitat invertida. L'inversor s'oblida dels riscos del Projecte.


Venda a rendibilitat variable (12-14%)

Nosaltres comprem, transformem i venem l'immoble i oferim la rendibilitat real que atorgui el Projecte. Els inversors corren el mateix risc que nosaltres, poden augmentar els costos, poden baixar els preus de venda o es pot allargar el procés de venda.


Immoble a renda/lloguer

L'immoble el compra l'inversor o grup d'inversors, assessorat en tot moment per ATAC PM, el transformem i gestionem els lloguers i manteniment futurs.

bottom of page