top of page
Plomero

Manteniment de Comunitats

El més important és donar una resposta ràpida.

petjada.png
petjada.png
Definicions

Definicions

Conservar, de fet més ben dit Preservar, atén les necessitats dels recursos físics. Preservar és resguardar o protegir anticipadament d'un dany o perill que pugui sorgir. Es divideix en 2: PREVENTIVA si l'actuació es fa abans que ocorri el dany o CORRECTIVA si es fa després que hagi ocorregut el dany al recurs físic.

Mantenir. Atén les necessitats del servei que ofereixen els recursos. Despeses que s'han de realitzar per a permetre el normal funcionament d'un Bé d'Ús. Pintura, neteja, ajustaments, canvis d'oli, filtres, engreixats, etc.


Reparar. Subsanar la capacitat de servei del bé. En les reparacions existeix un dany produit al bé, ja sigui de forma accidental, intencionada o fortuita.

Substituir. Quan un equip que forma part d'un sistema ha arribat al final de la seva vida útil.

Millorar. Les millores suposen inversions en un bé que li fan augmentar la capacitat de servei, ja sigui prolongant la seva vida útil o augmentant la seva productivitat. En tots els casos es veuen modificades les seves condicions originals

Enfoc

Com enfoquem el manteniment?

Auditoria prèvia 

Revisió de totes les instal·lacions i apartats objecte del manteniment per tal de registrar-les al nostre sistema i tenir totes les màquines, equips i complements ubicats dins l'immoble.

Recopilació

De plànols de l'immoble, fitxes tècniques i garanties de màquines, equips i complements així com contractes específics de manteniment vigents tals com ascensors, calderes, piscines, jardins, etc.


Contracte de conservació PREVENTIVA (opcional)

On s'identifiquen accions que s'ha de fer periòdicament tipus netejar canals, buneres, posta en marxa de calefacció, clima, engreixar rodaments de portals, etc.

Pressupostos de conservació CORRECTIVA

Per a qualsevol part de l'immoble que calgui reparar.


Assistència ràpida per a AVARIES 

Contacti a trevés del tel fix, mòbil, e-mail o whatsapp i registri la seva incidència. Diagnosticarem el nivell d'urgència i l'atendrem de forma immediata.

Històric de manteniment

ATAC PM registra al seu sistema tot l'històric del manteniment del seu immoble.

bottom of page