top of page
15895486_682028598625227_565861696237316

Construcció Racional

El sector de la construcció finalment s’ha adonat que en ple segle XXI som capaços de viatjar per l’espai en naus sotmeses a increïbles prestacions mecàniques i físiques i que per altra banda encara no som capaços de construir un edifici funcional, comfortable, en poc temps, amb baix consum energètic, respectuós amb el medi ambient, flexible a les possibilitats econòmiques i adaptable a les circumstàncies canviants.

 

Arrel d’això la construcció està evolucionant a sistemes de producció més propis de la indústria i de la sistematització. A aquest nou paradigma de la construcció se l’anomena CONSTRUCCIÓ RACIONAL.

 

15896152_682024688625618_192931091563362

Missió

La nostra missió és aportar experiència i coneixement al sector de la construcció que ajudin a aconseguir els millors resultats per als nostres clients i col·laboradors.

Visió

La nostra visió passa per lliurar productes i serveis més funcionals, de més qualitat, amb menys temps, més eficients energèticament, més respectuosos mediambientalment, flexibles a diferents circumstàncies i adaptats a les possibilitats econòmiques de cada client. Tot això ho aconseguim mitjançant el nostre entorn de CONSTRUCCIÓ RACIONAL.

Valors

FAST · Sempre un pas per endavant per assolir l'èxit dels nostres Projectes.

FUTURE · Sempre pendents de la millora del nostre entorn pensant en les futures generacions. Consciència social i mediambiental.

FEELING · Sempre interconnectats amb tot i tots els que ens envolten, inspirant el treball col·laboratiu, fomentant la creativitat i la innovació, inquiets i curiosos per naturalesa. 

ATAC-PM-foto-biga-bw-web-2.jpg
bottom of page